Oliwki - Bottega Del Gusto

Oliwki

Mix drylowanych oliwek z przyprawami Ficacci 220g
Oliwki alla etnea Ficacci 270 g
Oliwki gaeta DOP Ficacci 225 g
Oliwki po abruzyjsku Ficacci 150 g
Oliwki po kalabryjsku Ficacci 150 g
Oliwki po napoletańsku Ficacci 150 g
Oliwki po sycylijsku Ficacci 150 g
Oliwki sycylijskie Ficacci 125 g
Oliwki sycylijskie Ficacci 225 g